1. Avstånd

För att en elev i Skövde kommun ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass och grundskola ska skolvägen, mätt efter genaste iordningställd gångväg från hemmet till anvisad skola enligt skolskjutsområden och hållplats minst vara:  

 Årskurs

till skola

till hållplats

F-3:

2,0 km

2,0 km

 4-6:

3,0 km

2,0 km

7-9:

4,0 km

3,0 km

 

Med bostad avses i dessa regler elevens folkbokföringsadress.

Kostnadsfri skolskjuts anordnas till och från den vid planeringen av skolskjutsar fastställda platsen för upphämtning av eleven och till och från anvisad skola.

Datum