6. Busskort

Elev som beviljas skolskjuts med buss i linjetrafik tilldelas ett busskort för resor med Västtrafiks linjebussar för aktuellt läsår. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller att det blir oanvändbart, finns detaljerad information under fliken Borttappat busskort. Förlorade kort ersätts endast vid ett  tillfälle per läsår. 

Om eleven flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger, kommer busskortet spärras vid kommande månadsskifte. 

Datum