15. Överklagan av beslut

Trafikhandläggares beslut om skolskjuts för elever vid anvisad skola enligt skolskjutsområden, kan med hänvisning till 28 kap. 5 § pkt 4 Skollagen överklagas hos allmän förvaltingsdomstol enligt anvisningar som bifogas beslutet. För annat beslut enligt dessa regler kan laglighetsprövning begäras enligt 10 kap 8 § Kommunallagen.

Anvisningar om hur överklagan ska ske bifogas beslutet.

Datum