14. Planeringsunderlag

Elever som beviljats skoltaxi men åker till och från andra adresser än folkbokföringsadressen (t ex kottidshem), måste maila in ett schema för detta till skolskjuts@skovde.se. Inför nytt läsår måste schema lämnas in senast 20 maj för att garanterat komma igång från skolstart. Vid växelvis boende planeras resorna utifrån angivna uppgifter i ansökan.

Datum