14. Planeringsunderlag

Elever som tilldelats skoltaxi och som åker till och från andra adresser än folkbokföringsadressen må-fr varje vecka eller växelvis adress  som angivet på ansökan vid växelvis boende, måste lämna in ett schema för resorna via kommunens e-tjänst för taxiändring. Alternativt mailas ett schema till skolskjuts@skovde.se. Inför nytt läsår måste schema lämnas in senst 15 maj för att garanterat komma  igång från skolstart.

Datum