Riktlinjer vid skolskjutsplanering vad gäller trafikfarlig väg

Vid planeringen eftersträvas att ingen elev ska behöva gå längs med eller korsa vägarna 26, 49, 194, 200 samt väg 2692 (Regumatorp-Häggum). Det betyder att här planeras skolskjutsarna så långt det är möjligt med hållplatser på rätt sida av vägen.

Undantag från detta görs i Igelstorp för åk 5-9 där eleverna får korsa rv 49 på övergångsstället där farten är begränsat till 50 km/t med kameraövervakning. Övriga undantag kan endast göras för elever i åk 7-9 eller i samförstånd med vårdnadshavare. 

Elever i åk F-3 ska inte behöva gå längs med:
Risavägen på 60-sträckan Varolavägen - Smedstorp

Elever i åk F-6 ska inte behöva gå längs med:
väg 2747 Melldala - Timmersdala (70-zon fram till 50-zon)
väg 2752 Lerdala (raka linan)
väg 2756 Lerdala (Björnasäter - väg 2747)
väg 2757 Lerdala (Övertorp - Kampavall)
väg 2882 Varola (från väg 2889 fram till 30-zon)
väg 2891 (Djursätra - Värsås)
väg 2906 (70-sträcka mellan väg 49 och Nybo)
väg 3011 (Oxelbacka - väg 49 vid hpl Hallebacka)

Elever i åk F-9 ska inte behöva gå längs med:
väg 2889 (Öm - Varola)
väg 2931 (Stöpen - Frösve - till väg 2934)
väg 2936 (Ulåker - väg 200)
väg 3007 och 3011 (Piggatorp -  Klåvasten - väg 200)
väg 3010  (Igelstorp - Knistad - Fjället)

Rånnavägen mellan Hälsovägen och Karstorpsvägen, under byggperiod som avslutas under 2023

För andra vägar än de som nämnts ovan förutsätts att elev kan passera över och gå utefter för att nå anvisad skola eller hållplats.

Datum