Riktlinjer vid skolskjutsplanering vad gäller trafikfarlig väg

Vid planeringen eftersträvas att ingen elev ska behöva gå längs med  eller korsa vägarna 26, 49, 194, 200 samt väg 2692 (Regumatorp-Häggum). Det betyder att här planeras skolskjutsarna så långt det är möjligt med hållplatser på rätt sida av vägen. Undantag från detta kan endast göras för elever i åk 7-9 eller i samförstånd med vårdnadshavare.

Elever i åk F-3 ska inte behöva gå längs med:
Risavägen på 60-sträckan Varolavägen - Smedstorp

Elever i åk F-6 ska inte behöva gå längs med:
väg 2752 Lerdala (raka linan)
väg 2756 Lerdala (Kampavall - väg 2747)
väg 2757 Lerdala (Övertorp - Kampavall)
väg 2882 (korsningen väg 2889 fram till 30-zon)
väg 2891 (Djursätra - Värsås)
väg 2906 (70-sträckor mellan väg 49 och väg 194)
väg 3011 (Oxelbacka - väg 49 vid hpl Hallebacka)

Elever i åk F-9 ska inte behöva gå längs med:
väg 2889 (Öm - Varola)
väg 2931 (Stöpen - väg 2934)
väg 2936/3007/3011 från Oxelbacka  (Ulvåker - väg 49 vid Piggatorp)
väg 3010  (Igelstorp - väg 200)
Rånnavägen mellan Hälsovägen och Karstorpsvägen, under byggperiod som avslutas under 2023

För andra vägar än de som nämnts ovan förutsätts att elev kan passera över och gå utefter för att nå anvisad skola eller hållplats.

Datum