10. Självskjuts

Kommunen kan träffa ett avtal med vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning av skolskjutsberättigad elev till och från skolan, s.k. självskjuts. Den ersättning som utbetalas till vårdnadshavare vid självskjuts är den skattefria delen av den statliga milersättningen för en resa till och från skolan per skoldag inom Skövde kommun. 

Självskjuts kan endast initieras av Skövde kommun och ska användas restriktivt och då skolskjuts inte kan anordnas på sedvanligt vis. Självskjuts får inte medföra fördyrade kostnader för kommunen.

Datum