8. Skyddsanordningar vid resa med buss, skoltaxi och självskjuts

Skolelev som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

För elev som åker skoltaxi eller självskjuts och som är kortare än 135 cm gäller Trafikförordningens 4 kap. 10 § om att man "skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet". Det är vårdnadshavares ansvar att utrusta eleven med vad som behövs för att trafikförordningens föreskrift ska kunna följas.

Datum