9. Skyldighet att avboka skoltaxi

Vårdnadsahavare till elev som tilldelats skolskjuts med skoltaxi ansvarar för att resor som inte behvös avbokas i så god tid som möjligt,  helest minst en timme före överenskommen hämtningstid. Gör det genom att ringa direkt till Fasta Resor på 010-17 30 200 eller avboka i appen Boka Resa om ni redan använder den.

Datum