9. Skyldighet att avboka skoltaxi

För elever som har skolskjuts med samplanerad skoltaxi ansvarar vårdnadhavare för att resor som inte behvös vid ett eller flera tillfällen, alltid avbokas i så god tid som möjligt. Kom i håg att avboka skoltaxin även om du vet att turen ska köras för syskon eller andra elever. Avbokning görs med fördel via Västtrafiks app Boka resa eller webbsida, eller ring Fasta Resor på 010-17 30 200 (kl 06:30-16:30), 020-91 90 90 övr tid.  

Datum