11 b. Tid för resa till och från skolan

 Skjuts till och från skolan anordnas endast i anslutning till skolans ramtider, vilka är då merparten av eleverna som tillhör samma årskursgrupp ska anlända till skolan eller åka hem. En årskursgrupp kan vara förskoleklass samt åk 1-3, åk 4-6 eller åk 7-9. 

Datum