7. Tid vid påstigningshållplatser

Alla turer med upphandlad skolbuss har en tidtabell. Varje hållplats har en utskriven tid men av olika skäl kan bussen komma både tidigare och senare. Därför gäller för de upphandlade skolbussarna att eleverna ska vara på plats fem minuter före utsatt tid och vänta tio minuter efter utsatt tid. Har inte bussen kommit efter tio minuter får elven gå hem och få hjälp med att ringa till sin skola och meddela att det inte kom någon skolbuss.

För bussar i linjetrafik gäller Västtrafiks tidtabeller. Vid utebliven linjebuss hänvisar vi till deras app ToGo eller hemsida för uppdaterad trafikinformation samt kontaktuppgifter till Kundtjäsnt.

Vid skolskjuts med taxi väntar taxin fem minuter efter utsatt tid. Sen bommas resan och övriga resor samma dag avbokas.

Datum