Ändring av resor

Vid enstaka ändring:
Vårdnadshavare eller skolpersonal kontaktar Fasta Resor på 010-17 30 200 för att byta adresser mellan hem och korttidsboenden. Endast skolpersonal och trafikhandläggare kan ändra tider och dagar, handläggningstiden är 2 veckor. OBS! Under perioden 1 aug - 30 sep är handläggningstiden  4 veckor.

Vid permanent ändring:
Vårdnadshavare eller skolpersonal kontaktar kommunens trafikhandläggare minst 2 veckor innan ändringen ska börja gälla.  OBS! Under perioden 1 aug - 30 sep är handläggningstiden 4 veckor.

Datum