Avbokning av resor

Barnet blir sjukt på morgonen:
Vårdnadshavare avbokar taxi via appen/webben eller ringer Fasta Resor 010-17 30 200 så tidigt som möjligt.

Barnet blir sjukt under skoldagen:
Vårdnadshavare ansvarar själv för att barnet kommer hem och måste avboka hemresan via app/webb eller ringer Fasta Resor 010-17 30 200.

Barnet ska till tandläkare, läkare m.m. under eller i anknytning till skoldagen:
Vårdnadshavare avbokar berörda resor via app/webb eller ringer Fasta Resor 010-17 30 200 (endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar, övriga transporter är vårdnadshavares ansvar).

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period:
Vårdnadshavare kontaktar kommunens trafikhandläggare som vidare kontaktar Fasta Resor.

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts:
Vårdnadshavare kontaktar kommunens trafikhandläggare som vidare kontaktar Fasta Resor.

Datum