Vad händer om vårdnadshavare/elev missar tiden för hämtning?

Vårdnadshavare ansvarar för att elev kommer till och från skolan, hemtur avbokas direkt när morgonturen missas.

Datum