Haldor

Haldor är en lärplattform. Din lärare kommer informera dig om hur Haldor används i din kurs. Här publiceras information från skolan.