Samhällsbyggnadsfrukost hösten 2017

Höstens samhällsbyggnadsfrukost hölls morgonen den 2 oktober 2017 med temat infrastruktur och trafik.

Representanter från näringsliv och organisationer i Skövde fick i den fullsatta Sessionssalen en uppdaterad bild kring framtida satsningar för en hållbar infrastruktur i Skövde och regionen.

Bildspelet från morgonen hittar du här.