Kommunalförbund

Skövde kommun har valt att lösa vissa kommunala uppgifter tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund.

 Skövde kommun samverkar i sju kommunalförbund

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Skaraborgsvatten sköter vattenförsörjningen till kommunerna Skövde, Skara och Falköping. Du når dem på telefonnummer: 0500-45 12 59

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg (RS)

I förbundet ingår Skövde, Essunga, Grästorp, Lidköping, Vara, Hjo, Karlsborg, Tibro, Mariestad, Töreboda och Gullspång. Här hittar du deras webbplats.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS)

Avfall & Återvinning Skaraborg har Skövde, Skara, Mariestad, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Tibro, Falköping, Töreboda, Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner som medlemmar. Här hittar du deras webbplats. 

Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund har alla skaraborgskommunerna som medlemmar. Syftet med förbundet är att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Här hittar du deras webbplats. 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

Miljösamverkan östra Skaraborg har totalansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Falköping, Hjo, Skövde, Karlsborg och Tibro kommuner är medlemmar i kommunalförbundet. Här hittar du deras webbplats. 


Skövde kommun är medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Kommunalförbund Tolkförmedling Väst

Den som inte talar svenska har rätt att få hjälp av en språktolk i kontakten med myndigheter. Det är myndigheten som beställer tolk och står för kostnaden. Här hittar du deras webbplats. 

Samordningsförbundet Skaraborg

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 kommuner i Skaraborg. Här hittar du deras webbplats.