Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Kommunalförbund

Skövde kommun har valt att lösa vissa kommunala uppgifter tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund.

 Skövde kommun samverkar i fem kommunalförbund

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Skaraborgsvatten sköter vattenförsörjningen till kommunerna Skövde, Skara och Falköping. Du når dem på telefonnummer: 0500-45 12 59

Kommunalförbundet Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS)

I förbundet ingår Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Mariestad, Töreboda och Gullspång. Här hittar du deras webbplats.

Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS)

Avfallshantering Östra Skaraborg har Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Falköping och Töreboda kommuner som medlemmar. Här hittar du deras webbplats. 

Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund har alla skaraborgskommunerna som medlemmar. Syftet med förbundet är att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Här hittar du deras webbplats. 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

Miljösamverkan östra Skaraborg har totalansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Falköping, Hjo, Skövde, Karlsborg och Tibro kommuner är medlemmar i kommunalförbundet. Här hittar du deras webbplats.