Samordningsförbund

Med samlade krafter kan vi uträtta mer

Samordningsförbundets roll är att samla resurser från alla parter som delar samhällets ansvar för rehabiliteringsinsatser under gemensam ledning. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och regionen bidrar således med en fjärdedel vardera till finansieringen.

Samordningsförbundets insatser kommer främst ifråga för grupper som av olika anledningar har det svårt att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Anledningarna kan vara många - kronisk sjukdom, utmattningsdepression, psykosociala problem och diverse diffusa sjukdomsbilder.

Samordningsförbundets insatser består bland annat av

  • kartläggning av riskgrupper
  • finansiering av olika rehabiliteringsinsatser
  • stöd till individanpassade aktiviteter
  • utvärdering
  • utvecklingsarbete
  • kompetenshöjande insatser

 

Mer information om Samordningsförbundet Skövde hittar du på deras webbplats.