Tobak, folköl, e-cigaretter och tobaks-fria nikotinprodukter

Försäljning av folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter

Om du ska sälja folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen innan försäljningen börjar.

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd enligt Tobakslagen. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans, till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Kommunen tar ut en prövningsavgift, som inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd tas en årlig tillståndsavgift ut.

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Ansökningsavgiften måste betalas in innan ansökan börjar behandlas.
Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bankgiro 863-5260. Märk inbetalningen med ”Tobak”. Mer om avgifter finns att läsa i e-tjänsten.