Foodtrucks

Information om vad som gäller om du vill ställa upp en Foodtruck i Skövde.

För daglig handel i Centrum har vi på gatumark endast Sandtorget som möjlighet för upställning där finns det två som mest platser att nyttja.

Skövde kommun beviljar som längst upplåtelse på 6 månader för foodtrucks på de platserna.

På andra platser i Centrum kan uppställning vara möjlig men endast vid enstaka tillfällen.
Varje förfrågan hanteras separat utefter de förutsättningar som finns på önskat datum och plats.

För att nyttja platser på gatumark behöver den som ansöker säkerställa med Skövde Energi vad som krävs för uppställningen och där även beställa ett eget abonnemang om platsen är möjlig. Observera att dessa avgifter inte ingår i markupplåtelsen och att andra avgifter kring elanslutning kan tillkomma.

Hur gör jag om jag vill ställa upp en foodtruck?

- Säkerställ vem som är ägare till marken för önskad plats.

- Rita ut på en karta vilken, eller vilka platser som avses.

- Ange vad som kommer säljas och vilka öppettider som önskas.

- Ange annan information som kan vara av värde för handläggare.

Ta kontakt med berörd markägare. Är det Skövde kommun - maila till Skövde kommuns kontaktcenter skovdekommun@skovde.se  eller ta kontakt med annan berörd markägare.

Har ni frågor om hur ni gör själva ansökan till polismyndigheten eller undrar över taxorna för upplåtelse av allmän plats? Läs mer på sidan Nyttjande av allmän plats.