Alkoholtillstånd/serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har meddelats enligt alkohollagen. Detta gäller varje form av alkoholservering mot ersättning. I Skövde kommun är det socialnämnden som fattar beslut om tillstånd för alkoholservering.

Alkohollagen är till för att skydda människor från alkoholens negativa sidor. Om näringsfriheten kommer i konflikt med skyddet för människors hälsa säger alkohollagen att det är människors hälsa som är viktigast.

För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker måste du ha tillstånd från den kommun där serveringsstället ligger. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara permanent eller tillfälligt. 

Om näringsfriheten kommer i konflikt med skyddet för människors hälsa säger alkhollagen att det är människors hälsa som är viktigast.
Skövde kommun har avtal med Lidköpings kommun genom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) om handläggning och tillsyn av ärenden som rör serveringstillstånd. Mer information om vad som gäller för serveringstillstånd hittar du på Lidköpings kommuns hemsida.

Om du vill ansöka om serveringstillstånd görs det i Lidköpings kommuns e-tjänst.

Om du har frågor om serveringstillstånd eller behöver komma i kontakt med tillståndsenheten i Lidköping kan du maila till tillstandsenheten@lidkoping.se

När behöver du inte serveringstillstånd?