Välkommen till bemanningsenheten sektor vård och omsorg

För dig som är timavlönad inom vård och omsorg

Att arbeta på bemanningsenheten innebär att du arbetar som timavlönad vikarie vid behov, exempelvis när någon är sjuk. Du är anställd av bemanningsenheten men utför ditt arbete på någon av våra verksamheter i kommunen. 

Våra förväntningar på dig som vikarie

Att arbeta som timavlönad vikarie innebär en möjlighet för dig att själv kunna planera in vilka tider du vill och kan arbeta. För att våra rutiner ska fungera optimalt är det några saker du bör tänka på:

 • I din kalender i Medvind registrerar du när du kan arbeta. 
 • Uppdatera dina registrerade tider regelbundet så de stämmer överens med hur du kan arbeta. 
 • När du har blivit bokad är det din skyldighet att infinna dig i tid på bokat pass. 
 • Du är inte garanterad arbete men genom att registrera de dagar du kan arbeta ökar möjligheten till fler arbetspass.

Så går det till vid en bokning

 • SMS skickas till dig med förfrågan om arbete innehållande datum, tid och plats.
 • Du svarar JA eller NEJ. Har du registrerat dig för arbete i Medvind förväntar vi oss att du svarar JA.  OBS! Du måste alltid svara!
 • Svarar du JA kommer du få en bekräftelse om du eller någon annan får passet. Bekräftelse-SMS går inte att svara på.
 • Du är garanterad arbete den tiden du är bokad.
 • Arbetsgivaren kan ändra din fysiska arbetsplats under den tid du är bokad. T. ex. flytt mellan två hemtjänstområden.
 • Om du har ett inbokat pass och du blir sjuk, eller behöver vara hemma med sjukt barn (VAB), måste du ringa till Bemanningsenheten för frånvaroanmälan.

 

Ändrade tider på bokade arbetspass

Om du får ändrade arbetstider från arbetsplatsen ska du meddela ändringen till beman-ningsenheten för att lönen ska bli rätt. Du kan meddela oss via telefon 0500 – 49 82 13 eller via mail bemanningsenhetenSVO@skovde.se

 

Frånvaro – sjukanmälan eller vård av barn

Ring bemanningsenheten om du är sjuk eller hemma för vård av barn.
Du når oss på telefonnummer: 0500 – 49 82 13
Vardag 06:30-17:00
Helg och röda dagar: 06:30-13:45

Viktigt att tänka på vid frånvaroanmälan:

 • Anmälan om frånvaro sker endast via telefonsamtal
 • Ring i god tid innan ditt arbetspass börjar
 • Ta bort din tillgänglighet i medvind

Frånvaro i mer än en dag

Om du inte är bokad och är fortsatt sjuk behöver du ta bort din tillgänglighet i Medvind.
Vid upprepad korttidsfrånvaro tar vi en kontakt med dig.

Om du inte kan arbeta under en längre period

Om du inte har arbetat på tre månader avslutas din anställning automatiskt. Det är därför viktigt att du meddelar bemanningsenheten om du inte har möjlighet att arbeta under en längre period på grund av exempelvis högintensiva studieperioder, resor eller praktik.

 

Lön

Din lön sätts utifrån erfarenhet och utbildningsnivå. För att du ska få rätt lön är det därför viktigt att du lämnar in relevanta utbildningsbevis till oss.

Som timavlönad får du din lön utbetald månaden efter utfört arbete. Till exempel de timmar du jobbar i januari kommer på lönen i februari. Lön utbetalas senast den 27:e i månaden. Om den 27:e är en helgdag så görs utbetalning närmast föregående vardag.

Som nyanställd i Skövde kommun behöver du anmäla det konto du vill ha din lön insatt på till SwedbankDu når din lönespecifikation antingen via HR-Portalen eller via Swedbank e-dokument.

 

Lösenord

Om du glömt ditt lösenord till Medvind kan du återställa det här.