Medmänskliga samtal

Anhörigstödet har medmänskliga samtal. Under samtalet har du möjlighet att tala om hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt vid mötet. Samtalet sker antingen i anhörigstödets lokaler eller hemma hos dig. Samtal kan också ske via telefon.