Tematräff dag eller kväll

Anhörigstödet bjuder in personer som pratar om ett givet ämne, t.ex. apotekare, polis, sjuksköterska eller annan person. Du som anhörig får information, du kan ställa aktuella frågor samt träffar andra anhöriga och så bjuder anhörigstödet på fika. Vissa onsdagar 14:00-15:30, se kalender.

Temakvällen vänder sig i första hand till anhöriga som har en person i sin närhet som har funktionshinder. Anhörigstödet bjuder in personer som pratar om olika ämne t.ex. LSS-handläggare, försäkringskassan eller liknande. Du som anhörig får information, du kan ställa aktuella frågor samt träffar andra anhöriga och så bjuder anhörigstödet på fika. Ett par gånger per termin kl 18:00-20:00.