Taktil massage

Du kan få taktil massage max 4 gånger, taktil massage är lätt beröring på kroppen. Vanliga effekter är att du blir avslappnad, må bra hormon frigörs, du får egen tid och blir lite ompysslad. Massagen ges i anhörigstödets massagerum