Medling vid brott

När det har skett ett brott och gärningspersonen är under 21 år erbjuder kommunen medling.

Medlingens grundtanke är att den som har begått ett brott ges möjlighet att ångra den brottsliga gärningen och förklara sig inför den brottsutsatta. Den brottsutsatta ges möjlighet att berätta om hur det känns att bli utsatt för ett brott samt även möjlighet till upprättelse och gottgörelse.

Förutsättningen för en medling är att gärningspersonen har erkänt brottet samt att gärningspersonen och den brottsutsatta lämnar samtycke då medling bygger på frivillighet. Vidare sker även en bedömning huruvida en medling är lämplig att genomföra.
 
Mötet sker i närvaro av en medlare från sektor socialtjänst (barn- och ungdomsavdelningen) och det ges tillfälle för båda parterna att tillsammans prata om det som hänt. Det är viktigt för både gärningspersonen och den brottsutsatta att kunna gå vidare efter att ett brott begåtts.
 
Medling kan passa för många olika typer av brott som t. ex. misshandel, olaga hot, skadegörelse, snatterier och stölder.