YAM - elevprogram om psykisk hälsa

YAM är ett skolbaserat program för ungdomar där de lär sig om och utforskar ämnet psykisk hälsa.

Skolbaserat program

Youth Aware of Mental Health, även känd som YAM, är ett program för skolelever som genomförs i skolan under skoltid. 

I Skövde erbjuds YAM till alla elever i årskurs 8. Två YAM-instruktörer träffar klassen under sammanlagt fem lektioner, fördelat på tre tillfällen över tre veckor.

Ungdomarnas perspektiv i fokus

‎I YAM bjuds ungdomar in till rollspel och diskuterar vardagliga situationer som är viktiga för dem. Ämnena sträcker sig från relationer med kamrater och vuxna, förändringar i humör, till att känna sig ledsen eller möta en stressig situation. Som grupp reflekterar ungdomarna över hur de kan känna sig om de ställs inför sådana händelser och diskuterar hur man hanterar utmanande verkliga situationer.‎ YAM erbjuder möjlighet att utforska dessa situationer med trygga vuxna som har mångårig erfarenhet av arbete med unga och psykisk hälsa. Ungdomarna får även kännedom om vilka hjälp och stöd-insatser som finns, både lokalt och nationellt.

YAM-programmets uppbyggnad

YAM-programmet bjuder in till diskussion och använder rollspel för att på ett lekfullt sätt prata om svåra situationer. Programmet berör främst sex olika fokusområden:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Självhjälpsråd
  • Stress och kriser
  • Depression och självmordstankar
  • Att hjälpa en vän som har det svårt
  • Vem kan jag be om hjälp?  

 

Dessa teman finns under alla tre veckor representerade i form av affischer på skolan.

Det inledande passet är en föreläsningsdel där instruktörerna går igenom de olika fokusområdena. Ungdomarna får även ett häfte med information samt kontaktuppgifter till hjälp och stödinsatser. Pass två består av dilemmadiskussioner baserat på vardagliga svårigheter unga kan befinna sig i. Pass tre och fyra är rollspelspass där ungdomarna spelar upp scenarion för dem aktuella situationer med efterföljande diskussion. Det avslutande passet fångar upp frågor, sammanfattar och repeterar med fortsatt fokus på diskussion.

YAM ägs av Mental health in mind (MHiM) och finns över hela världen. I Skövde genomförs YAM i samverkan mellan Socialtjänstens Förebyggande enhet och Elevhälsan inom skolan.

Vill du läsa mer om YAM? Följ denna länk: Youth Aware of Mental Health (y-a-m.org)

Vill du prata med någon om YAM i Skövde?

Välkommen att kontakta någon av oss:

YAM-samordnare Skövde

Maria Thurén, maria.thuren@skovde.se

YAM-instruktörer Skövde

 

Niklas Lindell Björk, niklas.bjork@skovde.se

Maria Thurén,  maria.thuren@skovde.se

Sabine Nielsen, sabine.hagman.nielsen@skovde.se

Peter Sjölander, peter.Sjolander@skovde.se

Elsa Björkenor, elsa.bjorkenor@skovde.se

Catharina Ejdebäck Brinck, catharina.ejdeback.brinck@skovde.se

Camilla Holmen Almström, camilla.holmenalmstrom@skovde.se

Susanne Ström, susanne.strom@skovde.se