Dag

Här finns olika exempel på dagplaneringar dvs scheman för en dag i taget. Dessa är bra om man behöver ha en tydlig översikt över vad som händer just idag. 

I ett dagschema kan man ha med fler händelser än i t.ex. ett veckoschema. Det du behöver för att ha koll på din dag! 

Alla scheman kan skrivas ut i A4 eller A3 - välj utskriftsformat när du skriver ut så du får det som du vill ha det!

 

Bild: Papunets bildbank, www.papunet.netElina Vanninen