Vecka

Här finns olika exempel på veckoplaneringar dvs scheman för en vecka i taget. Dessa är bra om man behöver ha en överblick över vad som händer under den kommande veckan. I ett veckoschema kan man inte ha med alla detaljer - då blir det för rörigt, men de saker som är viktiga att ha koll på och komma ihåg är bra om de står med. Det kan t.ex. vara tiden för läkarbesöket, bio med en kompis eller vilken dag ska jag vattna blommorna.

Alla scheman kan skrivas ut i A4 eller A3 - välj utskriftsformat när du skriver ut så du får det som du vill ha det! 

 

Bild: Papunets bildbank, www.papunet.netARASAAC