Månad

Här finns exempel på månadsplaneringar/översikter. De kan vara bra för att hålla ordning på enstaka aktiviteter som sker under respektive månad.

De kan även fungera som ett stöd för var på året vi är ex. vilken månad är det nu, hur långt är det till december om det nu är juli, vilken årstid har vi nu?

 

Bild: Papunets bildbank, www.papunet.net