Återströmningsskydd

Ett återströmningsskydd är utformat för att förhindra att vatten från en ett tappställe strömmar tillbaka in i dricksvattenledningarna. Skyddet utgör en viktig komponent i säker dricksvattenhantering, och är lika viktigt för enskilda fastigheter som det är för den allmänna VA-anläggningen.

Hjälper till att förhindra förekomsten av föroreningar i dricksvattensystemet

Ett återströmningsskydd är utformat för att förhindra att vatten från ett tappställe strömmar tillbaka in i dricksvattenledningarna. Återströmningsskyddens utformning skiljer sig åt beroende på vilken funktion de ska ha. En typ av återströmningsskydd är exempelvis nyttjandet av luftgap mellan ett tvättställs ovankant och nedre delen av blandaren. Luftgapet säkerställer att vattennivån i tvättstället inte kan nå den del av blandaren där dricksvattnet strömmar från.

En vatteninstallation ska alltid utrustas med återströmningsskydd om det finns en risk för att förorenat vatten eller andra vätskor kan tränga in i dricksvattensystemet. Exempel på sådana installationer är tvättställ, vattenutkastare, wc-stolar och installationer för påfyllning av värmesystem.

Kraven varierar beroende på tappställets beskaffenhet

Du kan läsa mer om återströmningsskydd och de krav som finns hos Svenskt Vatten och Boverket.