Vattenmätarbrunn

Ibland kan vi kräva att en vattenmätarbrunn installeras vid anslutning. En vattenmätarbrunn är fastighetsägarens ansvar men ska godkännas av Skövde kommun.

Vad är en vattenmätarbrunn?

En vattenmätarbrunn är precis vad det låter som – en brunn där vattenmätning sker med hjälp av vattenmätare.

När kan kravet på vattenmätarbrunn uppkomma?

Vi kräver att vattenmätare placeras i en brunn nära förbindelsepunkten då fastighetsägarens egna servisledningar överstiger 100 meter eller när vattenmätaren inte går att placeras frostfritt inomhus. Vattenmätarbrunn krävs även när flera fastigheter ansluts i en gemensam förbindelsepunkt, med en så kallad gemensamhetsanläggning.

Fastighetsägarens ansvar

Vattenmätarbrunnen bekostas, tillhör och underhålls av fastighetsägaren

Godkännande av Skövde kommun

Mätarbrunnens utformning ska godkännas av Skövde kommun. Den ska

1) placeras inom ett område som inte har biltrafik, och

2) vara tät så att inläckage av regnvatten inte sker.

Du kan läsa mer om vilka krav vi har och vad du bör tänka på vid installation av en vattenmätarbrunn i dokumentet ”Vattenmätarbrunn”. Du hittar det i dokumentfliken på den här sidan.