Fettavskiljare

En fettavskiljare är en anordning som fångar upp fett. Verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste som regel installera en fettavskiljare om de vill vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun.

Vad är en fettavskiljare?

En fettavskiljare är en anordning som fångar upp fett och förhindrar det från att färdas vidare i ett ledningsnät. Generellt bygger tekniken i ett fettavskiljare på principen att fett är lättare än vatten.

När kan kravet på fettavskiljare uppkomma?

I våra spillvattenbestämmelser föreskriver vi följande om fettavskiljare:

"Verksamheter vars spillvatten avviker från hushållskaraktär med avseende på fett ska installera fettavskiljare."

Detta innebär i praktiken att mer eller mindre alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste installera en fettavskiljare. Detta är givetvis förutsatt att de är anslutna till den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun.