Vattenmätare

Din vattenförbrukning mäts med hjälp av en vattenmätare. På så sätt betalar du enbart för det dricksvatten och spillvatten du använder. Vattenmätaren monteras och ägs av Skövde VA, men du som fastighetsägare är ansvarig för vattenmätarplatsen och för att skydda vattenmätaren.

Vad är en vattenmätare?

En vattenmätares funktion är att mäta en fastighets eller ett specifikt byggnadsverks vattenförbrukning. Tack vare mätningen kan du vara säker på att du enbart betalar för det vatten du förbrukar. Andra fördelar med vattenmätare är att vi enklare kan identifiera överförbrukning och identifiera läckor.

All förbrukning ska mätas

Alla fastigheter som är anslutna till det allmänna VA-anläggningen ska utrustas med vattenmätare.

Vattenmätare är huvudmannens egendom

Vattenmätaren är Skövde VA:s egendom, men du som fastighetsägare är ansvarig för att vårda mätaren och skydda den mot skada. I dokumentfliken på den här sidan finns ett dokument där du kan läsa mer om vattenmätaren.

Byte av vattenmätare

Under en 10-årsperiod – 2014 till 2024 – arbetar vi för att byta ut alla vattenmätare till digitala vattenmätare. Detta ger oss en bättre överblick över den allmänna va-anläggningen och du slipper skicka in manuella avläsningskort till oss med hur mycket vatten du använt.

Bytet går till enligt följande:

Steg 1. Brev

Steg 2. Acceptera tiden

Steg 3. Besök av vattenmätartekniker

Problem med vattenmätare

Har du problem med din vattenmätare? Kontakta oss via Skövde kommuns kontaktcenter på 0500-49 80 00.

Vattenmätarplats

För att Skövde VA ska kunna komma åt mätaren vid byte och kontroll, ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Du behöver därför säkerställa att mätarplatsen uppfyller ett antal krav. I dokumentfliken på den här sidan finns ett dokument om vattenmätare och vattenmätarplats. Där kan du läsa mer om vilka krav som ställs.

Fakturering av brukningsavgifter

Har du frågor om din faktura med löpande brukningsavgifter för vatten och avlopp? Då kontaktar du Skövde Energi, som hanterar fakturering av brukningsavgifter åt Skövde VA. Du når dem genom att ringa via kontaktcenter eller direkt till Skövde Energi på 0500-49 36 60.

Vanliga frågor om vattenmätare

Här listar vi de vanligaste frågorna om vattenmätare.