Vattenmätare

Din fastighets vattenförbrukning mäts med hjälp av en vattenmätare. På så sätt betalar du enbart för det dricksvatten och spillvatten du använder. Vattenmätaren monteras och ägs av Skövde VA, men du som fastighetsägare är ansvarig för vattenmätarplatsen och för att skydda vattenmätaren.

Vad är en vattenmätare?

En vattenmätares funktion är att mäta en fastighets eller ett specifikt byggnadsverks vattenförbrukning. Tack vare mätningen kan du vara säker på att du enbart betalar för det vatten du förbrukar. Andra fördelar med vattenmätare är att vi enklare kan identifiera överförbrukning och identifiera läckor.

All förbrukning ska mätas

Alla fastigheter som är anslutna till det allmänna VA-anläggningen ska utrustas med vattenmätare. Om det saknas vattenmätare baseras fastighetens förbrukning på en schablonavgift. Du kan läsa mer om schablonavgiften i VA-taxan.

Vattenmätare är huvudmannens egendom

Vattenmätaren är Skövde VA:s egendom, men du som fastighetsägare är ansvarig för att vårda mätaren och skydda den mot skada. I dokumentfliken på den här sidan finns ett dokument där du kan läsa mer om vattenmätaren.

Digitala vattenmätare

Under en 10-årsperiod – 2014 till 2024 – arbetar vi med att byta ut alla vattenmätare till digitala vattenmätare. Det finns flera fördelar med digitala vattenmätare:

  • Du slipper skicka in manuella avläsningskort för att redovisa din vattenförbrukning
  • Ger en bättre överblick över den allmänna va-anläggningen
  • Ökar möjligheterna att upptäcka vattenläckor, både inne på privata fastigheter och ute i ledningsnätet

En digital vattenmätare är med andra ord bra för både dig som fastighetsägare och för oss som ledningsnätsägare.

Byte av vattenmätare

De vattenmätare vi monterar ska i normalfallet bytas ut efter 10 år. Bytet görs för att säkerställa att vattenförbrukningen mäts på ett korrekt sätt. Bytet går till enligt följande:

Steg 1. Brev

Steg 2. Acceptera tiden

Steg 3. Besök av vattenmätartekniker

Vattenmätarplats

För att Skövde VA ska kunna komma åt mätaren vid byte och kontroll, ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Du behöver därför säkerställa att vattenmätarplatsen uppfyller ett antal krav. I dokumentfliken på den här sidan finns ett dokument om vattenmätare och vattenmätarplats. Där kan du läsa mer om vilka krav som ställs.

Fakturering av brukningsavgifter

Har du frågor om din faktura med löpande brukningsavgifter för vatten och avlopp? Då kontaktar du Skövde Energi, som hanterar fakturering av brukningsavgifter åt Skövde VA. Du når dem genom att ringa via kontaktcenter eller direkt till Skövde Energi på 0500-49 36 60.

Vanliga frågor om vattenmätare

Här listar vi de vanligaste frågorna om vattenmätare.

Vad händer om jag ska renovera/bygga om och behöver flytta min vattenmätare?

Kan ni ställa krav på att vattenmätarplatsen?

Vad händer om jag som fastighetsägare inte följer kraven?

Vad ska jag göra om jag har problem med vattenmätaren?