Oljeavskiljare

I Skövde kommun är det Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har tillsynsansvaret för oljeavskiljare.

Vad är en fettavskiljare?

En oljeavskiljare är en anordning som används för att fånga upp bensin, olja och liknande substanser. Fordonstvättar, verkstäder, bensinstationer och större parkeringar är exempel på anläggningar som behöver installera oljeavskiljare för att säkerställa att bensin och olja inte sprids.

När kan kravet på oljeavskiljare uppkomma?

våra spillvattenbestämmelser föreskriver vi följande om oljeavskiljare:

"Där det behövs för reningsprocessernas funktion och ledningsnätets standard ska avskiljare installeras för olja, sand, amalgam/kvicksilver och gips."

Miljösamverkan Östra Skaraborg är tillsynsmyndighet

Miljösamverkan Östra Skaraborg är tillsynsmyndighet för oljeavskiljare i Skövde kommun. Läs mer om oljeavskiljare på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida.