Sprinkleranläggningar

För sprinklersystem anslutna till den allmänna VA-anläggningen ställs särskilda krav.

Vid installation av sprinklersystem på fastigheter som är anslutna till den kommunala VA-anläggningen är det viktigt att du som fastighetsägare agerar enligt våra riktlinjer. Riktlinjerna hittar du i dokument-fliken på denna sida.