Färg

Färg hör inte hemma i avloppsvattnet, utan ska istället lämnas in till en återvinningscentral.

Färg

All färg innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för både miljön och reningsverkens processer. Exempel på ämnen som är svår att rena bort av reningsverk är bindemedel (plaster), pigment (metaller), konserveringsmedel, nonylfenol, lösningsmedel och kadmium. Det kan kännas märkligt att det fortfarande finns färger som innehåller kadmium, men faktum är att det fortfarande är tillåtet i vissa hobby- och konstnärsfärger.

Färgrester ska alltid – oavsett vilken färg du målat med – torkas bort från händer, penslar, rollers och annat innan dessa sköljs under rinnande vatten. Ett bra tillvägagångssätt är att först grovtorka med papper och därefter skölja rent i en burk med vatten, matolja eller (i sista hand) lösningsmedel. Fintorka sedan penslarna med papper igen. Alla färgrester, inklusive torkpapper och tvättvätskor, är miljöfarligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral.