Matfett

Överflödigt matfett ska inte spolas ner i avloppet, varken av diskmaskinen eller dig själv. I värsta fall kan ansamlingar av fett bildas och på sikt orsaka stopp i både dina egna och den kommunala VA-anläggningens ledningar.

Matfett kan orsaka stopp

Har du någon gång funderat över vad som händer med det matfett som du häller ut i diskhon? Oavsett om du själv häller ut det eller om det pumpas ut från diskmaskinen kommer fettet få konsekvenser för avloppsledningsnätet. I takt med att fettet transporteras genom ledningarna sjunker dess temperatur vilket resulterar i att fettet stelnar och sätter sig på avloppsledningens väggar. Det leder till försämrad bortledning av avloppsvatten och ytterst ett totalt stopp i ledningen, med källaröversvämningar eller skador på ledningsnätet som möjliga följder.

Även om fettpåbyggnader inte leder till stopp så ökar det behovet av kostsamma spolningar samt stopp både för fastighetsägare och kommunen. Att se till att fettet aldrig spolas ner överhuvudtaget är med andra ord en vinst för alla.

Minska mängden matfett i avloppsledningarna

Men hur kan du som privatperson minska mängden matfett som når avloppsledningarna? De två absolut bästa tipsen är att

1) använda lagom med matfett, och

2) torka ur stekpannan med hushållspapper innan diskning. Hushållspappret kastas i kärlet för insamling av matavfall.

Fettavskiljare är ett krav för livsmedelsverksamhet

För verksamheter som hanterar och producerar livsmedel, exempelvis storkök och restauranger, ställs krav på fettavskiljare. För privathushåll ställs inga krav på fettavskiljare. Du kan läsa mer om fettavskiljare här.

Fettavskiljare ska anmälas till Skövde VA

Alla verksamheter som installerar en fettavskiljare ska anmäla detta till Skövde VA. Du hittar blankett för anmälan av fettavskiljare i dokumentfliken på den här sidan.