Våtservetter

Släng inte våtservetter i toaletten. Om du gör det riskerar det att orsaka problem i form av stopp i din fastighets egna eller den allmänna VA-anläggningens spillvattenledningar.

Släng våtservetter i papperskorgen istället för toaletten

Användandet av olika våtservetter i hemmen har ökat mycket de senaste åren. Det är bekvämt att använda tvätt- och städservetter men när de spolas ner i toaletten orsakar de problem. Släng därför ditt skräp i papperskorgen – inte i toaletten!

Att spola ner våtservetter i toaletten kan verka smidigt – allt smuts och klet försvinner snabbt. Riktigt så enkelt är det inte. Risken är stor att våtservetterna fastnar i avloppssystemet och orsakar stopp, antingen i huset där du bor eller i våra pumpstationer.

Varför kan våtservetter orsaka stopp?

Våtservetter är gjorda av sega, våtstarka fibrer som ska hålla formen och inte gå sönder. Även de servetter som marknadsförs som nedspolningsbara eller komposterbara är gjorda i liknande material och ska inte spolas ner.

I pumpstationen där avloppet pumpas vidare till avloppsreningsverket tvinnar våtservetterna ihop sig och fastnar i varandra. Till slut stannar pumpen tvärt. När detta händer går ett larm och våra drifttekniker måste åka ut, lyfta upp pumpen och plocka isär den manuellt. Stoppen är både tidsödande och kostsamma. Om stoppet dessutom resulterar i en bräddning av pumpstationen – att spillvatten tränger ut i den omgivande miljön – riskerar miljön i våra vattendragatt påverkas.

Bli en avloppshjälte

Det finns alltså ett väldigt enkelt sätt att bli en avloppshjälte – ställ en papperskorg vid toaletten och släng de våtservetter du använder där!