Tvätta bilen

Genom att tvätta bilen på rätt plats kan du hjälpa till att minska spridningen av skadliga ämnen i vår närmiljö. I en fordonstvätt separeras vattnet från skadliga ämnen och partiklar med hjälp av tekniska lösningar.

Tvätta bilen i en fordonstvätt

När du tvättar din bil hemma på uppfarten rinner oljerester, tungmetaller, lösningsmedel och andra miljöskadliga ämnen rakt ut i närmiljön. Därför rekommenderar vi att du tvättar din bil i en fordonstvätt, där vattnet separeras från skadliga ämnen och partiklar med hjälp av exempelvis oljeavskiljare.

Automattvätt eller manuell fordonstvätt spelar ingen roll

Det spelar ingen roll om du väljer en automattvätt eller en fordonstvätt där du själv tvättar för hand, eftersom krav på rening ställs oavsett fordonstvättens funktion. Fordonstvättarna har separata reningsverk som separerar vattnet från skadliga ämnen och partiklar. Vattnet som passerar tvättens reningsverk går via spillvattenledningarna vidare till det kommunala reningsverket, där det renas en gång till. Det är bra inte bara för miljön, utan också för dig och framtida generationer.