Kemikalier

Det finns en enorm mängd kemikalier i de produkter vi omger oss med i vardagen, vissa av dem mer farliga än andra. Farliga kemikalier ska tas om hand av annan aktör, exempelvis återvinningscentral eller sakkunnig verksamhet, och ska i största möjliga mån hållas borta från avloppet.

Det finns en enorm mängd farliga kemikalier i de produkter som vi omger oss med i vardagen. Dessa hör inte hemma i avloppet, utan ska alltid tas omhand av en behörig aktör, exempelvis din närmaste återvinningscentral eller annan sakkunnig verksamhet. Att spola ner farliga ämnen i avloppet kan i värsta fall skada spillvattenledningsnätet eller slå ut reningsprocesserna på våra reningsverk.

 

Vi har sammanfattat kort information kring några av de vanligaste farliga kemikalierna. Ämnena och produkterna nedanska du i största möjlia mån hålla borta från avloppet.

Bromerade flamskyddsmedel

Kan finnas i elektronik, möbler, textilier och byggnadsmaterial.

Ftalater

Mjukgörare som kan finnas i PVC-plaster i byggmaterial, elektriska kablar, förpackningar, leksaker, färg, lim, gummiprodukter och textilier.

Polyfluorerande kemikaler (PFAS)

Kan finnas i arbets- och sportkläder, mikropopcornpåsar, pizzakartonger, spolglans, tandtråd, skor, impregneringsmedel, golvpolish och brandsläckningsskum.

Silver

Bakteriedödande kemikalie som kan finnas i kläder, textilimpregnering, skor, kylskåp samt disk- och tvättmaskiner.

Triclosan

Bakteriedödande kemikalie som kan finnas i tandkräm, deodoranter och sportkläder.