Läkemedel

Läkemedel som inte längre ska användas ska aldrig spolas ner i avloppet, utan ska alltid lämnas in till ett apotek.

Släng aldrig uttjänta läkemedel i avloppet

Uttjänta läkemedel ska aldrig spolas ner i avloppet. Istället ska de alltid lämnas in till ett apotek. Läkemedel innehåller en uppsjö av olika ämnen och har inte designats för att brytas ned i reningsverkens processer. Även om många reningsverk idag kan bryta ner de mest lättnedbrytbara läkemedlen går en mängd läkemedelsämnen rakt genom processen och släpps ut i vår närmiljö. Det kan handla om allt från mikroplaster till hormonstörande ämnen.