Bidrag till föreningar för personer med funktionshinder

Syftet med stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter till att ha en meningsfull fritid.

Reglerna och kriterierna för stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning finns här:

Verksamhetsbidrag

Lokalbidrag