Bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet

Syftet med stöd till verksamhet inom idrott, natur och friluftsliv är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för barn och unga att ha en meningsfull fritid i hela Skövde kommun.

Reglerna och kriterierna för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet inom idrott, natur och friluftsliv finns här:

Lokalt kommunalt aktivitetsstöd

Lokalbidrag

Anläggningsbidrag

Investeringsbidrag

Ränte- och amorteringsfria lån

Bidrag till särskilda insatser eller projekt