bygdegård

Bidrag bygdegårdsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden vill genom kommunens bygdegårdar skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Kulturlivet ska genomsyras av delaktighet, tillgänglighet, upplevelser, kreativitet, bildning, debatt och nå flertalet av våra invånare och besökare.

 Regler och kriterier för bidrag till bygdegårdsföreningar finns här:

Lokalbidrag

Investeringsbidrag

Ränte- och amorteringsfria lån