föreläsning i Odeon

Bidrag till studieförbund

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Ett studieförbund är en mötesplats för skapande, bildning och kultur.

Villkor

Samtliga registrerade studieförbund som har verksamhet i Skövde kommun och som är registrerade i kultur- och fritidsnämndens verksamhetssystem kan få ett årligt bidrag. Studieförbunden rapporterar sin verksamhet med följande underlag:

- Verksamhetsplan för nästkommande år lämnas senast den 15 december året innan.

- Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för året innan lämnas senast den 30 juni

- Påskrivna kommunsammandrag för tidigare år lämnas senast den 30 juni

Bedömningsprocessen

Utbetalning av kommunbidrag betalas ut i sin helhet senast 31 januari utifrån Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg. Kulturavdelningen har varje år en dialog utifrån villkoren för statens stöd till folkbildningen som regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen, tillika kommunens, är att:

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

- Bidra till att bredda intresset för samt öka delaktigheten i kulturlivet

Ansökan ska innehålla:

 - Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk redovisning

- Revisionsberättelse samt protokoll från senaste årsmöte (behöver bara skickas in en gång per år om flera ansökningar görs per år)

- Kopia på faktura för lokalhyran från bygdegården

Studieförbunden lägger in handlingarna i verksamhetssystemet Interbook Go. Länk: Startsida - Interbook (skovde.se)