Altuna Bygdegård

Subventionerad lokalhyra i bygdegårdar

Kultur- och fritidsnämnden kan betala ut subventionerad lokalhyra till registrerade föreningar i Skövde kommun som hyr en i Skövde kommun registrerad bygdegård. Syftet med stödet är att främja verksamhet som är viktig för demokrati, gemenskap och mångfald i de mindre sammanhangen.

Villkor

Registrerade föreningar i Skövde kommuns föreningsregister, som uppfyller de allmänna kriterierna, kan söka bidrag.

- Lokalen ska tillhöra en registrerad bygdegård som får lokalbidrag av kultur- och fritidsnämnden

- Föreningar som är bidragsberättigade enligt kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, det vill säga antingen godkänd kultur-, ungdoms- eller funktionshinderförening samt studieförbund, har rätt att söka bidrag med 80 procent av lokalhyran (dock högst 80 procent av 1 000 kr per tillfälle)

- Övriga föreningar som är registrerade i Skövde kommuns föreningsregister har rätt att söka bidrag med 50 procent av lokalhyran (dock högst 50 procent av 1 000 kr per tillfälle)

Bedömningsprocessen

Ansökan inlämnas i verksamhetssystemet Interbook Go (länk längst ner på sidan) senast en månad efter genomförd förhyrning. Uppfyller föreningen ansökningskriterierna så beviljar handläggare bidraget. Ansökan ska innehålla kopia på faktura för lokalhyran från bygdegården.

Länk till Interbook Go: Startsida - Interbook (skovde.se)