Aktivitetslots

Funktionen är främst till för dig från 65 år som känner dig ensam och önskar få kontakt med andra i ett socialt sammanhang. Aktivitetslotsen kan hjälpa till att hitta en passande aktivitet för dig. Du kan även få stöd vid första besöket i en verksamhet.

Du erbjuds ett personligt stöd där ni tillsammans tittar på aktiviteter som passar utifrån dina intressen.

Aktivitetslotsen har tystnadsplikt och kan nås på telefon.

Även du som känner till någon som har behov av stöd är välkommen att höra av dig.

Kostnad för resor i samband med besök på verksamheten samt eventuell medlemsavgift eller annan kostnad betalar du själv.

Kontakt och stöd är avgiftsfritt och utgår från sektor vård och omsorgs förebyggande verksamhet.

Välkommen att höra av dig till Aktivitetslots:

Kristina Andersson

Telefon: 0500–498859 måndag, tisdag och onsdag 08:00-15:00.

kristina.l.andersson@skovde.se

Övrig tid ring Skövde kommuns Kontaktcenter på telefon 0500 - 49 80 00 öppettider