Korttidsplats

Du kan ansöka om korttidsplats när ditt behov av stöd och hjälp för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsplats beviljas för avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet.

Korttidsplatsen kan sökas:

  • Om du har närstående som har behov av akut, planerad eller regelbunden avlösning.
  • Du som behöver stöd och omsorg i livet slutskede som inte kan tillgodoses i hemmet.
  • Om du har ett omfattande behov av stöd och omsorg som för tillfället inte kan tillgodoses i hemmet genom hemtjänst.

 

Ansökan om att få en korttidsplats sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov utifrån socialtjänstlagen. Biståndsbedömaren når du via kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

Korttidsplats finns i första hand på Ekedals äldrecentrum men kan även verkställas på andra platser inom eller utanför kommunen. Du som får din ansökan om korttidsplats beviljad kommer att få din placering i samband med att din vistelse ska börja.