Frivilligsamordnare

Vill du engagera dig ideellt i Skövde kommun eller önskar du besök av en frivillig medhjälpare då är du välkommen att kontakta frivilligsamordnare.

Att ge en stund av sin egen tid för att stötta andra är en enkel men värdefull insats. Det berikar livet. En frivillig medhjälpare ersätter aldrig befintlig personal utan fungerar som ett komplement i verksamheten. Skövde kommun erbjuder nu stöd till både dig som vill ge av din tid och till dig som önskar sällskap. 

Vi har tillfällen på mötesplatserna där vi exempelvis erbjuder musikunderhållning, bingo och andra aktiviteter, då det kommer många gäster. Där önskar vi både flera besökare, men också dig som vill engagera sig som frivillig medhjälpare. Besök kan även göras på våra äldreboenden, promenadsällskap ges, besök med pratstund eller läsa högt. Sällskap kan gärna ges till/vid underhållning och utflykter. Sällskap till frisören, promenad-, fika- eller shoppingvän är andra aktiviteter. 

Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig som frivillig, uppdragen är helt ideella och det utgår ingen ersättning. Tjänsten är även gratis för dig som mottar stöttning. Uppdraget kan avbrytas när som helst om så önskas. Som frivillig medhjälpare skriver du på en överenskommelse som innefattar bland annat tystnadslöfte och du är försäkrad genom kommunen när du gör ditt uppdrag. Introduktion och träffar anordnas.

Föreningar och organisationer som har behov av frivilliga medhjälpare är också välkomna att höra av sig.

Önskar du besök av en frivillig medhjälpare eller vill ställa upp i rollen som frivillig medhjälpare kontaktar du Skövde kommuns kontaktcenter på 0500-49 80 00.

Du kan även mejla: skovdekommun@skovde.se