Boende

Trygghetsbostäder och seniorbostäder

För att flytta till en trygghetsbostad eller en seniorbostad krävs ingen ansökan. Du som vill bo i någon av kommunens trygghetsbostäder anmäler dig till Skövdebostäder och ställer dig i bostadskö. Kommunen äger och förvaltar trygghetsbostäderna och Skövdebostäder administrerar uthyrningen. Länk till Skövdebostäder finns under "länkar".

 

Äldreboende (särskild boendeform)

Ett äldreboende är ett särkskilt boende för personer med stora dagliga behov. Vissa äldreboenden är speciellt avsedda för personer med demenssjukdomar. När du inte längre klarar dig hemma med hjälp, kan du ansöka om att flytta till ett äldreboende. Ansökan sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen.
Ansök via vår e-tjänst Ansökan om särskilt boende. Du kan även ansöka via blankett. Den hittar du under rubriken "Ansökan" i menyn.